The Second National Convention

of Vietnamese American Dentists

"Đoàn Kết và Phát Triển"

"Unification and Growth"

 

Hosted by

Association of Vietnamese American Dentists (AVAD)

with the support of the VAPDP-FL

 

August 3 - 5, 2012

 

Rosen Shingle Creek Resort

9939 Universal Blvd
Orlando, FL, 32819

(407) 996-9939 or 1-866-996-6338

www.rosenshinglecreek.com

 

Chairpersons

BS Trần Diane

BS Chu Ngọc


Vice-Chair (External)

BS Bùi Duy Thiện


Vice-Chair (Internal)

BS Tống Diệu Liên


Secretary

BS Nguyễn Kim Chân


Treasurer

BS Nguyễn Mai Trâm


Registration

BS Trần Diane


Continue education

BS Nguyễn Mai Trâm


Entertainment

BS Phạm Lan Trân


Media

BS Nguyễn Kim Chân

BS Việt Chánh

 

Youth Relation

BS Dương Mai-Ly

 

Travel

BS Trần Deanna


Social Relation

BS Văn Jennie Mỹ


Website

BS Nguyễn Bá Hùng Steven